nieuws and Information - nieuws
 

Nieuws

Mijnders tekent protocolafspraak

Steeds meer werkgevers en werknemers onderkennen, mede gezien de latere pensioengerechtigde leeftijd, het toenemende belang om wederzijds te investeren in duurzame inzetbaarheid van mensen.
Voor gezonde en productieve bedrijven zijn immers gezonde, productieve én gemotiveerde mensen nodig.
Mijnders Transport heeft in augustus 2015 een protocolafspraak gemaakt om blijvend te investeren in duurzame arbeidsverhoudingen en duurzame inzetbaarheid.