Koeriersdienst

1. Alle goederen moeten voorzien zijn van een duidelijke adresvermelding en een vrachtbrief evt. bij de chauffeur verkrijgbaar;

2 Geweigerde zendingen of zendingen met een verkeerd of een onvolledig adres worden naar de afzender teruggestuurd; Deze retourzendingen worden tegen dezelfde prijs gefactureerd als een te leveren zending;

3. Bij afwezigheid van de bestemming wordt een bericht achtergelaten;

4.De bestemming dient contact op te nemen met JL Mijnders BV voor tweede levering. De kosten hiervan zijn voor de afzender.

5. Bewijs van aflevering wordt indien gewenst dezelfde dag of de daaropvolgende doorgefaxt naar afzender.

6.Tarieven zijn exclusief tolkosten en gecalculeerd op basis van TLN Routeplanner versie 8.

7. Het vervoer geschiedt op de door de Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde Algemene Voorwaarden Koeriersdiensten "laatste versie".

Toelichting

Artikel 5 van deze voorwaarden vermeerdert de aansprakelijkheid van de koerier ten opzichte van zijn aansprakelijkheid neergelegd in artikel 8:1095 Burgerlijk Wetboek.

Op grond van dit artikel is deze vermeerdering van aansprakelijkheid nietig, tenzij artikel 5 van deze voorwaarden in een afzonderlijk geschrift, dat de vervoersovereenkomst bevat, wordt vastgelegd.